agenda

Vrijwilligers gezocht!

 

Voor het bestuur en de diverse werkgroepen is de Stichting Kerncommissie Loosbroek op zoek naar vrijwilligers.

 

Vind je het belangrijk om mee te denken en te praten over de toekomst van ons mooie dorp en wil je daar vrije tijd in steken neem dan contact op met een van de bestuursleden via:

 

info@kerncommissieloosbroek.nl

Volg ons op Facebook!

Agenda

Vergaderingen Bestuur/werkgroepen

 

De Stichting Kerncommissie Loosbroek vergadert op regelmatige basis.

De bestuurs- en klankbordgroepvergaderingen zijn in principe niet openbaar; mocht u graag een onderwerp besproken hebben in een bestuurs- of werkgroep-vergadering dan horen wij dit graag.