bestuur

Vrijwilligers gezocht!

 

Voor het bestuur en de diverse werkgroepen is de Stichting Kerncommissie Loosbroek op zoek naar vrijwilligers.

 

Vind je het belangrijk om mee te denken en te praten over de toekomst van ons mooie dorp en wil je daar vrije tijd in steken neem dan contact op met een van de bestuursleden via:

 

info@kerncommissieloosbroek.nl

Volg ons op Facebook!

Bestuur

 

Secretaris

Ninge Duyvensz

T: 0413-229854

E: nduyvensz@kerncommissieloosbroek.nl

Voorzitter

vacature

Penningmeester

Jolanda Gevers

T: 0413 - 229227

E: jgevers@kerncommissieloosbroek.nl

Bestuurslid

Henk Dekkers

T: 0413 - 229908

E: hdekkers@kerncommissieloosbroek.nl

Bestuurslid

Mark de Mol

T: 0413 - 252768

E: mdemol@kerncommissieloosbroek.nl

Klankbordgroep

De klankbordgroep van de Stichting Kerncommissie Loosbroek bestaat uit inwoners van Loosbroek. Zij brengt kennis en ervaring in en heeft een adviesfunctie voor het bestuur. Het bestuur- en klankbordgroep komen ca. 4 x per jaar bijeen.

Leden klankbordgroep: Angelique van Empel, John van Krieken, Joop Neijs, Wietske Piek, Melanie Verhoeven, Antoon v.d. Wijst.