doelstelling

Vrijwilligers gezocht!

 

Voor het bestuur en de diverse werkgroepen is de Stichting Kerncommissie Loosbroek op zoek naar vrijwilligers.

 

Vind je het belangrijk om mee te denken en te praten over de toekomst van ons mooie dorp en wil je daar vrije tijd in steken neem dan contact op met een van de bestuursleden via:

 

info@kerncommissieloosbroek.nl

Volg ons op Facebook!

Doelstelling

De stichting Kerncommissie Loosbroek heeft ten doel het bevorderen van de leefbaarheid van het dorp Loosbroek en het bevorderen van het welzijn van de dorpsbewoners.

De Stichting tracht haar doel te verwezenlijken door:

  • het opsporen van wensen en behoeften van de bevolking en te pogen in samenwerking met de overheid daaraan tegemoet te komen;
  • het bevorderen van het meedenken van de bevolking met betrekking tot het eigen woon- en leefmilieu;
  • het ontwikkelen van initiatieven en activiteiten die in het kader van de leefbaarheid door bewoners (groepen) wenselijk worden geacht;
  • het behartigen van de belangen van inwoners van het werkgebied bij overheid en andere instanties, onder andere door overleg, door gevraagd of ongevraagd van advies te dienen omtrent aangelegenheden betreffende haar werkgebied;
  • het bevorderen van overleg en samenwerking tussen groepen, verenigingen en instellingen in het werkgebied van de stichting, in het belang van goede onderlinge verhoudingen en samenhang van voorzieningen.