YourDomain.Com 2006                    

 

 

Bestuur

 

 

Voorzitter

Joop Neijs

T: 06 - 51470169

E: jneijs@kerncommissieloosbroek.nl

 

 

 

 

 

 

 

Secretaris

vacature

 

 

Penningmeester

Jolanda Gevers

T: 0413 - 229227

E: jgevers@kerncommissieloosbroek.nl

 

 

 

 

 

 

 

 

Bestuurslid

Wietske Piek

T: 0413 - 292199

E: wpiek@kerncommissieloosbroek.nl

 

 

 

 

 

 

 

Bestuurslid

Ninge Duyvensz

T: 0413-229854

E: nduyvensz@kerncommissieloosbroek.nl

 

 

 

 

 

 

 

 

Bestuurslid

Gido Boets

T: 0413 - 228686

E: gboets@kerncommissieloosbroek.nl

 

 

 

 

 

 

 

 

Bestuurslid

Mark de Mol

T: 0413 - 252768

E: mdemol@kerncommissieloosbroek.nl

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Klankbordgroep

 

De klankbordgroep van de Stichting Kerncommissie Loosbroek bestaat uit inwoners van Loosbroek. Zij brengt kennis en ervaring in en heeft een adviesfunctie voor het bestuur. Het bestuur- en klankbordgroep komen ca. 4 x per jaar bijeen.

 

Leden klankbordgroep: Henk Dekkers, Angelique van Empel, John van Krieken, Edwin de Mol, Melanie Verhoeven, Paul v.d. Wielen, Antoon v.d. Wijst.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vrijwilligers gezocht!

 

Voor het bestuur en de diverse werkgroepen is de Stichting Kerncommissie Loosbroek op zoek naar vrijwilligers.

 

Vind je het belangrijk om mee te denken en te praten over de toekomst van ons mooie dorp en wil je daar vrije tijd in steken neem dan contact op met een van de bestuursleden via:

 

info@kerncommissieloosbroek.nl