YourDomain.Com 2006                    

 

 

Projecten

 

Onderzoek Leefbaarheid

In de leefbaarheidsagenda, onderdeel van het in 2009 opgestelde IDOP* voor de kern Loosbroek, zijn onder andere onderwerpen m.b.t. het sociale leven en voorzieningen opgenomen. Echter een meer uitvoerig onderzoek m.b.t. deze onderwerpen is nog niet specifiek kerngericht uitgevoerd. De kerncommissie vindt het, met het oog op de recente maatschappelijke ontwikkelingen, ( de zgn. transitie m.n. wijzingen en aanpassingen AWBZ/WMO*** en Jeugdzorg) van belang om van de inwoners te vernemen of zij bekend zijn met en hoe zij de komende veranderingen beoordelen.

>> lees verder

 

 

Integraal Dorpsontwikkelingsplan (iDOP)

Het dorpsontwikkelingsplan is een integraal ontwikkelingsplan waarbij alle aspecten van de leefbaarheid in een dorp worden meegenomen. Een dorpsontwikkelingsplan bestaat uit een toekomstvisie en een  leefbaarheidsagenda - een overzicht van concrete maatregelen om de doelen uit de visie te behalen.

>>meer IDOP

 

 

Herinichting centrum

>> afgerond project - zie archief