projecten

Vrijwilligers gezocht!

 

Voor het bestuur en de diverse werkgroepen is de Stichting Kerncommissie Loosbroek op zoek naar vrijwilligers.

 

Vind je het belangrijk om mee te denken en te praten over de toekomst van ons mooie dorp en wil je daar vrije tijd in steken neem dan contact op met een van de bestuursleden via:

 

info@kerncommissieloosbroek.nl

Volg ons op Facebook!

Projecten

 

Onderzoek Leefbaarheid

In de leefbaarheidsagenda, onderdeel van het in 2009 opgestelde IDOP* voor de kern Loosbroek, zijn onder andere onderwerpen m.b.t. het sociale leven en voorzieningen opgenomen. Echter een meer uitvoerig onderzoek m.b.t. deze onderwerpen is nog niet specifiek kerngericht uitgevoerd. De kerncommissie vindt het, met het oog op de recente maatschappelijke ontwikkelingen, ( de zgn. transitie m.n. wijzingen en aanpassingen AWBZ/WMO*** en Jeugdzorg) van belang om van de inwoners te vernemen of zij bekend zijn met en hoe zij de komende veranderingen beoordelen.

>> lees verder

Integraal Dorpsontwikkelingsplan (iDOP)

Het dorpsontwikkelingsplan is een integraal ontwikkelingsplan waarbij alle aspecten van de leefbaarheid in een dorp worden meegenomen. Een dorpsontwikkelingsplan bestaat uit een toekomstvisie en een  leefbaarheidsagenda - een overzicht van concrete maatregelen om de doelen uit de visie te behalen.

>>meer IDOP