YourDomain.Com 2006                    

 

 

Agenda

 

 

Vergaderingen Bestuur/werkgroepen

De Stichting Kerncommissie Loosbroek vergadert op regelmatige basis.

De bestuurs- en klankbordgroepvergaderingen zijn in principe niet openbaar; mocht u graag een onderwerp besproken hebben in een bestuurs- of werkgroepvergadering dan horen wij dit graag.

 

30 mei - Bestuur/Klankbordgroepvergadering

27 augustus - Bestuursvergadering

8 oktober - Bestuur/Klankbordgroepvergadering

21 november - Bestuursvergadering